Home / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng môi giới chứng khoán

Phòng MG5 VNdirect tuyển dụng Môi giới tại TP.HCM 1.Mô tả công việc: - Quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chứng khoán, hỗ trợ giao dịch cho các khách hàng được giao - Phát triển khách hàng mới, môi giới các cơ hội đầu tư - Thực …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons