Home / Thống kê thị trường hằng ngày

Thống kê thị trường hằng ngày

Market watch

(Nguồn: @Vndirect)

Giao dịch của 2 quỹ ETF V.N.M và ETF FTSE

Tài sản (M usd)
Giá NAV (USD)
Discount/ Premium
Số CCQ (triệu)
Tăng/giảm CCQ
VNM ETF427.119.110.26%22.350
FTSE ETF35037.931.02%9.600
E1VFVN30 ETF235.50.7940.90%293.30
KIM KINDEX ETF171.914.67-1.70%12.20

Giao dịch đột biến khối lượng

Giá Khớp
+/-
%
KHỐI LƯỢNG
TRUNG BÌNH
TỈ LỆ
GSM11.0000.00%382,90021,29018
RCC16.000.96.00%781,60045,90217
SPP5.700.59.60%4,626,700319,63814.5
TVN11.500.54.50%1,511,100168,6509
BCM20.00-1-4.80%101,10015,7006.4
HAX37.901.12.90%379,41067,5065.6
TNA41.10-2.3-5.20%159,55031,6215
DBC23.90-0.1-0.40%143,50028,5545
C694.700.12.20%145,40031,8654.6
^VN301,134.203.90.30%73,158,99016,360,0384.5

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons