Home / Tag Archives: BSC

Tag Archives: BSC

BVH_Đảo chiều tích cực

BVH_Đảo chiều tích cực Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD dưới đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hồi phục từ vùng quá bán. - Đường MAs: 3 …

Đọc thêm

KDH_Bứt phá

KDH_Bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: 3 đường MA nằm trong xu hướng …

Đọc thêm

MSN_Hồi phục

MSN_Hồi phục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI tăng nhẹ. - Đường MA: 3 đường MA nằm trong xu hướng giảm. Nhận …

Đọc thêm

ACV_Tín hiệu tích cực

ACV_Tín hiệu tích cực Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA20 cắt xuống MA50 và …

Đọc thêm

DCM_Bứt phá

DCM_Bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: 3 đường MA vẫn nằm trong xu …

Đọc thêm

NLG_Xu hướng tăng

NLG_Xu hướng tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá mạnh. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD cắt lên đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI chạm kênh Bollinger trên. - Đường MA: 3 …

Đọc thêm

VHM_Hồi phục mạnh mẽ

VHM_Hồi phục mạnh mẽ Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD nằm trên cả đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI có xu hướng tăng. - Đường MA: …

Đọc thêm