Home / Tag Archives: Báo cáo chiến lược

Tag Archives: Báo cáo chiến lược

BVSC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Cập nhật diễn biến đồng NDT và dự báo tỷ giá VND

NỘI DUNG CHÍNH Nhìn lại chính sách điều hành tỷ giá của Trung Quốc trong vòng 24 năm qua; Với bối cảnh hiện tại, khi đồng NDT đã được đưa vào rổ tiền tệ tính quyền rút vốn đặc biệt của IMF cũng như hoạt động đầu tư ra nước …

Đọc thêm

VDSC Chuyên Đề Vĩ Mô: Giải ngân đầu tư công và tiền gửi Kho bạc nhà nước tại Ngân hàng thương mại

Diễn biến xung quanh lượng tiền gửi khổng lồ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại hệ thống NHTM (NHTM) luôn là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong khi quá trình giải ngân vốn đầu tư công chậm chạm đã tạo ra một …

Đọc thêm