Skip to content
liên bang

Lịch họp Cục dự trữ liên bang Mỹ (Federal Reserve – FED)

Các thành viên Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) bỏ phiếu về việc đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Date

29 Th7 2020 - 30 Th7 2020

Time

All Day

@VLStock.com