Quỹ ETF SSIAM VNX50

Nhà phát hành
Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
Ngành thành lập:10/12/2014
Loại quỹQuỹ mở
Sàn giao dịch:HOSE
Cân bằng chỉ số:Bán niên
Tỷ lệ chi phí0.50%
Chỉ số theo dõiVNX50
Tổng tài sản (triệu USD)7.8
Số lượng cổ phiếu nắm giữ50
Số chứng chỉ quỹ 13,500,000
Giá CCQ (VND)13500
Giá NAV (VND)13444
Premium/Discount0.42%

Giới thiệu ETF SSIAM VNX50

ETF SSIAM VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động.

Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ. Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.

 
2019
2018
2017
2016
Tất cả
Quỹ ETF SSIAM VNX5012.56%4.54%67.67%73.76%34.44%

Tỷ trọng
ACB3.80%
BVH0.50%
CII0.50%
CTD0.30%
CTG0.70%
DHG0.10%
DXG0.70%
EIB2%
FLC0.30%
FPT3.40%
GAS1%
GEX0.90%
GMD0.70%
HBC0.20%
HCM0.30%
HDB2.10%
HPG4%
HSG0.20%
KBC0.50%
MBB3.40%
MSN3.80%
MWG3.80%
NLG0.40%
NVL2.30%
PDR0.30%
PLX0.60%
PNJ1.60%
POW0.70%
PVD0.40%
PVS0.40%
REE0.70%
ROS0.60%
SAB1.90%
SBT0.60%
SHB0.70%
SSI0.70%
STB2.10%
TCB6%
TCH0.50%
TPB1.20%
VCB2.90%
VCG0.20%
VCS0.70%
VGC0.30%
VHM8.90%
VIC9.90%
VJC4%
VNM9.40%
VPB4%
VRE3.90%