Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

VCG_Bứt phá ngắn hạn

VCG_Bứt phá ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: bứt phá trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng …

Đọc thêm

TCH_Tăng giá

TCH_Tăng giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng tăng. - Đường MA: 3 đường MA hội tụ …

Đọc thêm

NLG_Tích lũy

NLG_Tích lũy Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tích lũy, điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở dưới đường trung tâm và dưới đường tín hiệu. - …

Đọc thêm

VHM_Vị thế hồi phục

VHM_Vị thế hồi phục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn. - Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng bán quá, RSI đi ngang. - Đường MA: MA20 sắp cắt xuống MA200 …

Đọc thêm

NLG_Tích lũy

NLG_Tích lũy Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tích lũy, điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở dưới đường trung tâm và dưới đường tín hiệu. - …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons