KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received

Giới thiệu Kim Kindex Vietnam VN30 ETF Synth Fund

 KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF (Synth) là một quỹ ETF được thành lập tại Hàn Quốc. Ngày 01/07/2016, Chứng chỉ quỹ ETF KINDEX Vietnam VN30 ETF (Synth) đã được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) với mã chứng khoán 245710 KS.  Mục tiêu của Quỹ là cung cấp lợi nhuận đầu tư tương ứng với hiệu suất của Chỉ số hoàn vốn giá VN30.

 

2019
2018
2017
2016
Tất cả
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF1.13%-8.71%24.43%22.63%

STT
CP
Ngành
Tỷ trọng
1VNMThực phẩm và đồ uống9.64%
2TCBNgân hàng8.42%
3VICBất động sản7.50%
4HPGTài nguyên Cơ bản5.54%
5VJCDu lịch và Giải trí5.53%
6VPBNgân hàng5.50%
7MSNThực phẩm và đồ uống5.29%
8MWGBán lẻ5.28%
9VHMBất động sản5.12%
10MBBNgân hàng4.81%
11FPTCông nghệ Thông tin4.77%
12VCBNgân hàng4.00%
13NVLBất động sản3.20%
14HDBNgân hàng3.00%
15EIBNgân hàng2.83%
16STBNgân hàng2.74%
17SABThực phẩm và đồ uống2.70%
18VREBất động sản2.25%
19PNJHàng cá nhân & Gia dụng2.25%
20GASĐiện, nước & xăng dầu khí đốt1.49%
21BIDNgân hàng1.22%
22GMDHàng & Dịch vụ Công nghiệp1.00%
23SSIDịch vụ tài chính0.99%
24CTGNgân hàng0.98%
25REEHàng & Dịch vụ Công nghiệp0.96%
26SBTThực phẩm và đồ uống0.82%
27BVHBảo hiểm0.76%
28ROSXây dựng và Vật liệu0.63%
29CTDXây dựng và Vật liệu0.46%
30DPMHóa chất0.32%