Home / Kiến thức cơ bản đầu tư chứng khoán

Kiến thức cơ bản đầu tư chứng khoán

Giới thiệu


Đây là khóa học chúng tôi tổ chức thường xuyên để hỗ trợ những nhà đầu tư mới bước đầu làm quen với thị trường chứng khoán, hướng dẫn trình tự tham gia đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp kiến thức và thông tin hữu ích phù hợp với người mới tham gia lần đầu dễ dàng nắm bắt và không bị bỡ ngỡ ngay từ khi bắt đầu. Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu, thực tế và được hướng dẫn mở tài khoản tham gia ngày trên thị trường.

Nội dung giảng dạy


  • Khái quát về thị trường chứng khoán
  • Giao dịch chứng khoán
  • Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
  • Hướng dẫn cách sử dụng các lệnh giao dịch và các công cụ hỗ trợ

 Thời gian học


Thời gian học dự kiến diễn ra là 1 buổi: 3 tiếng

Chi phí khóa học


Miễn phí

Đăng kí khóa học


Khóa học được tổ chức thường xuyên, có thể theo dõi lịch học ở đây: XEM

Hoặc xin vui lòng gọi hotline để đăng kí thời gian học phù hợp: 0988 915 446