Home / Khóa học phân tích cơ bản trong đầu tư

Khóa học phân tích cơ bản trong đầu tư

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG ĐẦU TƯ

Giảng viên: Nguyễn Vũ Luân (XEM)

Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư sinh lợi cao đi kèm là rủi ro cao, nhưng nó sẽ an toàn cho khoản đầu tư nếu Nhà đầu tư biết cách chọn lựa cổ phiếu, hiểu doanh nghiệp, nhận biết rủi ro và quản lý được nó sẽ giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Lớp 1: Kiến thức cơ bản và phân tích cơ bản ứng dụng

  • Nắm vững phương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán
  • Hướng dẫn phân tích  theo phương pháp TOP-DOWN

Lớp 2: Chọn lựa cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM đầu tư hiệu quả, ít rủi ro.

  • Hiểu và nắm vững phương pháp lọc cổ phiếu CANSLIM
  • Ứng dụng lọc cổ phiếu CANSLIM tại TTCK VN
  • Cách giao dịch dựa trên các cổ phiếu đã được lọc theo tiêu chí CANSLIM

Lớp 3: Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán

  • Quy luật, cách thức giao dịch hiệu quả
  • Quy tắc quản lý danh mục giảm rủi ro
  • Phân tích tâm lý thị trường và quản trị rủi ro.