Home / Giáo dục / Thuật ngữ

Thuật ngữ

Thuật ngữ chứng khoán, tài chính, kinh tế

Tháng Sáu, 2018

 • 28 Tháng Sáu

  Ngưỡng kháng cự là gì?

  Ngưỡng kháng cự ( Resistance ): được xác định cổ phiếu đang trong xu hướng Uptrend, là nơi mà lực bán ra sẽ lớn hơn lực mua vào, cổ phiếu có xu hướng giảm giá trở lại. Uptrend là gì? Ngưỡng hỗ trợ là gì?

 • 28 Tháng Sáu

  Ngưỡng hỗ trợ là gì?

  Ngưỡng hỗ trợ ( Support ): được xác định khi cổ phiếu đang trong xu hướng Downtrend, là nơi mà lực mua vào sẽ lớn hơn lực bán ra, cổ phiếu có xu hướng tăng giá trở lại. Downtrend là gì? Ngưỡng kháng cự là gì?

 • 27 Tháng Sáu

  Sideway là gì?

  Đi ngang ( Sideway ) : Rất khó mua bán, chỉ dành cho những người có kinh nghiệm - Không có tin Vĩ mô nào đủ sức tạo nên xu hướng Thị trường đi lên hoặc đi xuống. Uptrend là gì? Downtrend là gì? (Nguồn: vinacorp)

 • 26 Tháng Sáu

  Downtrend là gì?

  Đi xuống ( Downtrend ) : Thường bắt đầu bằng một tin tức xấu mang tầm Vĩ mô. Uptrend là gì? Sideway là gì?  

 • 25 Tháng Sáu

  Uptrend là gì?

  Đi lên ( Uptrend ) :  Thường bắt đầu bằng một tin tức tốt mang tầm Vĩ mô. Downtrend là gì? Sideway là gì?

 • 15 Tháng Sáu

  Tập đoàn đa ngành: Hoạt động chia tách công ty (Spin-off)

  Hoạt động chia tách (Spin-off) diễn ra khi công ty mẹ chia tách công ty con thành một chủ thể hoàn toàn độc lập. Công ty con, tuy nhiên, vẫn nhận được sự hỗ trợ từ công tỵ mẹ do công ty vẫn nắm giữ tài sản, nhân sự, hay …

 • 12 Tháng Sáu

  Nhà phát hành trong chứng khoán là gì?

  đàu tư

  Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.12 Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu …

Show Buttons
Hide Buttons