Home / FAQ & Hướng dẫn

FAQ & Hướng dẫn

ValueStock Team là ai?
Quyền lợi của khách hàng khi đăng ký dịch vụ VIP?
Forward bài viết cũ?
ValueStock Team là ai?

Value Stock là đội ngũ những chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, hoạt động nhằm chia sẻ ý tưởng đầu tư, phân tích, bình luận các sự kiện tài chính lẫn hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp các kiến thức nền tảng cho nhà đầu tư.

   GMT  

              

   Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự 

  Các Tùy chọn : Lược sử : Phản hồi : Donate Đóng

Quyền lợi của khách hàng khi đăng ký dịch vụ VIP?

Quyền lợi của khách hàng trong phần dành cho thành viên VIP VLStock có thể cho biêt thêm cụ thể là khách hàng liệu có được cung cấp thông tin đầy đủ hơn so với thông tin nhận được từ bản dùng thừ 14 ngày hay không?

Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện sản phẩm, nếu Anh/Chị mua gói VIP tức là thời gian dùng lâu hơn thay vì chỉ dùng thử 14 ngày thì sẽ có cơ hội nhận được các báo cáo đặc biệt do chúng tôi mua từ nước ngoài hoặc các thông tin đặc biệt mà chúng tôi nhận được sẽ được chia sẻ cho khách hàng VIP.Ngoài ra, khi chúng tôi phát triển thêm được các sản phẩm hỗ trợ thì Anh/Chị cũng sẽ được trải nghiệm ngay khi bắt đầu.
Forward bài viết cũ?

Tôi vừa đăng ký dùng thử 14 ngày của VLStock, Vlstock có thể Foward bài viết khuyến nghị (Dự báo,…) đã gửi qua Email trước đó cho tôi được không?

Bạn có thể xem lại các bài viết cũ trên Website vlstock.com (dành cho thành viên VIP). Nếu bạn vừa mới đăng ký ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được các bài phân tích, khuyến nghị, dự báo tiếp theo qua Email.

Lỗi ký tự lạ khi Thanh toán
Thanh toán không cần đăng ký
Đăng ký dùng thử không được?
Lỗi ký tự lạ khi Thanh toán

Tôi chuyển khoản nhưng bị báo lỗi ký tự lạ?

Khi thanh toán gặp lỗi “Ký tự lạ” bạn hãy bỏ các ký tự “@”,”.” trong phần nội dung thanh toán

Ví dụ: Bình thường: “DK nguyenvana@gmail.com nguyen van an”

Xử lý lỗi ký tự lạ: “dk nguyenvanangmailcom nguyenvanan”

   GMT  

              

   Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự 

  Các Tùy chọn : Lược sử : Phản hồi : Donate Đóng

Thanh toán không cần đăng ký

Tôi chuyển khoản thanh toán cho Vlstock mà không điền thông tin vào form đăng ký có được không?

Bạn nên điền vào bảng thông tin đăng ký dịch vụ để tránh nhầm lẫn thông tin khi Vlstock kích hoạt dịch vụ

Nếu bạn bất tiện trong quá trình điền thông tin thì vẫn có thể chuyển khoản mà không cần điền Form. Tuy nhiên, phần nội dung thanh toán bạn nhớ điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn (Email và họ tên) chính xác để Vlstock kích hoạt dịch vụ nhanh chóng và chính xác cho bạn.

   GMT  

              

   Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự 

  Các Tùy chọn : Lược sử : Phản hồi : Donate Đóng

Đăng ký dùng thử không được?

Tôi đăng ký dùng thử 14 ngày không có được?

Bạn vui lòng gửi thông tin cá nhân của bạn gồm Email, họ và tên về một trong các hình thức liên hệ bên dưới: 

  • Email: vlstockvn@vlstock.com
  • Skype: Value Stock (vlstockvn@gmail.com)
  • Viber: 0168 667 1711

   GMT  

              

   Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự 

  Các Tùy chọn : Lược sử : Phản hồi : Donate Đóng