Home / Danh mục ValueStock

Danh mục ValueStock

[su_service title="Danh mục ValueStock" icon="http://vlstock.com/wp-content/uploads/2017/09/vlstock-33-1.png"]

  • Tác giả: ValueStock Team
  • Dịch vụ: Cung cấp cơ hội đầu tư qua email

[/su_service]

Phương pháp tìm kiếm cơ hội

Nhóm ValueStock quy tụ nhiều nhà phân tích cao cấp để tìm kiếm những cơ hội đa dạng khác nhau. Các cơ hội được tìm kiếm có thể xuất phát trên các nền tảng phương pháp phân tích khác nhau như: Phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, xu hướng, tin đồn và các phương pháp đặc biệt khác.

Chúng tôi xây dựng và đề suất các ý tưởng phù hợp với việc giao dịch của một nhà đầu tư cá nhân, chúng tôi đưa ra các giá mua và giá bán cũng như tỷ trọng có thể phân bổ danh mục vào cổ phiếu đó để bất kì một nhà đầu tư nào cũng có thể giải ngân ngay lập tức với các khuyến nghị của chúng tôi. Nếu nhà đầu tư hành động giống như các khuyến nghị của chúng tôi thì hiệu quả đầu tư cũng sẽ có kết quả tương tự. Có thể tham khảo lịch sử giao dịch ở đây >>>>XEM

Nguyên tắc tuân thủ

Chúng tôi sẽ không bao giờ khuyến nghị phân bổ lớn hơn 50% và dưới 5% tài sản vào cổ phiếu để kiểm soát rủi ro và khả năng sinh lời. Dựa vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá mục tiêu hoặc tăng giảm tỷ trọng nếu có yếu tố tác động đến các cơ hội đầu tư. Ngưỡng cắt lỗ sẽ được nâng lên để bảo toàn lợi nhuận trong các trường hợp giá cổ phiếu tăng mạnh.


Danh mục ValueStock