Home / Lịch sử khuyến nghị

Lịch sử khuyến nghị

Hiệu suất đầu tư hiện tại chốt tới ngày 11/05/2018 là 37.43%

Đầu tư ban đầu 1.000.000.000 (1 tỷ) vào danh mục tăng trưởng chủ động linh hoạt của ValueStock từ ngày 1/1/2018 đến 02/04/2018 tài sản sẽ tăng lên 1.374.300.000 lợi suất 37.43%,. Tính toán này dựa trên số vốn ban đầu nhân cho tỷ trọng và mức sinh lời của các khoản đầu tư theo thời gian. Theo quy ước, chúng tôi không đầu tư lớn hơn 50% tài sản vào mã cổ phiếu nào và không nhỏ hơn 10%. Nếu tổng tỷ trọng danh mục của chúng tôi lớn hơn 100% cũng không phải là vấn đề vì tỷ trọng càng cao thì rủi ro càng lớn, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự sai lệch hiệu quả lý thuyết và thực tế, nó chỉ thể hiệu số lượng cơ hội trong một giai đoạn mà chúng tôi tìm thấy được.

Hiệu suất những năm gần đây

Dưới đây là hiệu suất hoạt động đầu tư của chúng tôi được trình bày theo tháng dựa trên mức tăng tài sản ròng trên tài sản, với giả định các khoản đầu tư chưa đóng trạng thái sẽ không được tính suất sinh lợi trước đó.

Dưới đây là danh mục hiện tại và các khuyến nghị đã đóng gần đây

Danh mục ValueStock

Triết lý đầu tư của chúng tôi

Các cơ hội luôn luôn tồn tại dù thị trường tốt hay xấu, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội khả năng sinh lợi cao dựa trên nhiều yếu tố phối hợp nhau bao gồm: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật, Tin đồn, Hoạt động các quỹ đầu tư... để đưa ra các quyết định tư vấn, dựa vào độ rủi ro của các khoản đầu tư mà chúng tôi quyết định tỷ trọng là bao nhiêu là hợp lý, với điều kiện bắt buộc là tỷ trọng không được quá 50% giá trị tài sản cho từng khoản đầu tư để quản trị rủi ro.

Do tính chất phức tạp của quá trình đầu tư, các khuyến nghị sẽ không bao giờ là đúng hoàn toàn, nếu có các tình huống bất thường tác động đến giá cổ phiếu hoặc làm thay đổi quan điểm khuyến nghị ban đầu chúng tôi sẽ thông báo điều đó ngay đến khách hàng để điều chỉnh khuyến nghị.