Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ (ĐKDV) sau đây liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của ValueStock

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ ValueStock với website VLStock.com. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các ĐKDV này và tất cả các khuyến cáo. Nếu bất cứ lúc nào bạn không hài lòng với ĐKDV, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất là ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây). 

2. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VALUESTOCK

ValueStock với website VLStock.com cung cấp cho người dùng các dịch vụ bao gồm bản tin tư vấn cổ phiếu qua Email, đào tạo,… (mỗi Dịch vụ ‘và gọi chung là’ Dịch vụ ‘). Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo từ các bên thứ ba không liên quan đến ValueStock. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng khi cung cấp Dịch vụ, ValueStock có ​​thể theo quyết định riêng của mình, có thể liên lạc với bạn qua email, bản tin, thông báo dịch vụ, tin nhắn quản trị và các phương thức liên lạc khác.

3. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ValueStock xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và nhận được, bao gồm thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm và đăng kí dịch vụ của bạn. 

ValueStock sử dụng thông tin đó cho các mục đích chung sau: để tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy, thực hiện các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của bạn, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

ValueStock không thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hoặc các công ty không liên kết ngoại trừ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu, khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin cho các đối tác đáng tin cậy hoạt động thay mặt cho ValueStock theo thỏa thuận bảo mật để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trang web. Các công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp ValueStock liên lạc với bạn về các ưu đãi. Tuy nhiên, các công ty này không có quyền độc lập để sử dụng hoặc chia sẻ thông tin này. 
  • Nếu ValueStock được mua lại hoặc sáp nhập vào một công ty khác, thông tin cá nhân có thể được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Bản tin và Cảnh báo

Nếu bạn muốn đăng ký bản tin và các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng tên và địa chỉ email của bạn để gửi bản tin hoặc thông báo cho bạn. Vì tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn cách hủy đăng ký. Nếu bạn không còn muốn nhận bản tin, thông báo và thông tin quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể từ chối nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi liên lạc hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Truy cập thông tin cá nhân

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xem lại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn, chỉ cần hỏi. Bạn nên gửi email đến vlstockvn@vlstock.com từ tài khoản email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt, cũng như cơ hội để sửa và cập nhật thông tin này.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên tuyên bố về quyền riêng tư này, trang chủ và những nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết về thông tin chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên.