Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

TREND IS FRIEND

TREND IS FRIEND - XU HƯỚNG LÀ BẠN Có nhiều cách để xác định xu hướng, như: Sử dụng các đỉnh và đáy (Higher high, higher low, lower high, lower low) Đường xu hướng (trendline) Đường trung bình di động (Moving Average) Trong đó, đường trung bình di động (MA) …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons