Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Dự báo review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M quý 1/2019

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 1/2019 22/02/2019&28/02/2019: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán 01/03/2019: FTSE ETF công bố kết quả review 08/03/2019: V.N.M ETF công bố kết quả review 15/03/2019: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review.

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons