Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, VĨ MÔ, NGÀNH

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, VĨ MÔ, NGÀNH

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019

  • 30 Tháng Bảy

    Số Liệu Kinh Tế Mỹ Trước Cuộc Họp Chính Sách Của FED

    Theo số liệu mới được công bố, tăng trưởng GDP của Mỹ đạt 2,1% trong quý 2. Mức tăng trên đạt được nhờ tăng trưởng tiêu dùng cá nhân và chi tiêu khu vực công. Trong khi đó, đầu tư hàng tồn kho tư nhân, đầu tư tài sản cố …

  • 23 Tháng Bảy

    Cập nhật sơ bộ về KQKD 6 tháng đầu năm 2019 của PVOil

    Có thể thấy hoạt động kinh doanh của PVOil biến động sau thời điểm IPO và công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các yếu tố chính – vốn ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, PVOil vẫn có lợi thế …