Home / Giáo dục / KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

[Ebook] Đầu Tư Mạo Hiểm

sach

[EBook] Đầu Tư Mạo Hiểm Cơn ác mộng lớn nhất với các doanh nghiệp là vui mừng khi nhận được vốn đầu tư mà không hề biết tới những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nguồn vốn đó. Lý do mấu chốt nằm ở chỗ các nhà đầu tư mạo …

Đọc thêm

Nhà phát hành trong chứng khoán là gì?

đàu tư

Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.12 Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu …

Đọc thêm