Home / VNDS_Research

VNDS_Research

VNDS_Research

VSC: Tương lai vẫn tươi sáng

9 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế gần như không tăng do phí xếp dỡ tại cảng Greenport giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường bộ. Mặc dù kết quả kinh doanh …

Đọc thêm

MBB: KẾ HOẠCH SÁP NHẬP VỚI PGBANK

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB và nâng giá mục tiêu lên 27.700 đồng do NIM năm 2017 tăng nhiều hơn kỳ vọng. Đồng thời, việc giảm dự phòng cho Trái phiếu VAMC sẽ giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới. …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons