Home / RongViet_Research

RongViet_Research

RongViet_Research

CTI – Cập nhật ĐHCĐ thường niên 2019

Chúng tôi đến tham dự ĐHCĐ CTI vào ngày 18/5 tại Đồng Nai. Cổ đông tham dự tương đối đầy đủ và thông qua nội dung tất cả các tờ trình. Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi: Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kế hoạch doanh thu …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons