Home / RongViet_Research

RongViet_Research

Ngành bảo hiểm nhân thọ – Tăng trưởng thận trọng để thích nghi với môi trường lãi suất TPCP thấp

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), doanh thu thuần phí bảo hiểm nhân thọ trong 6T2019 đạt 48.134 tỷ đồng (+28% YoY), thấp hơn mức tăng trưởng 32% trong 6T2018. Trong đó, doanh thu phí hợp đồng mới đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 15% YoY, thấp hơn nhiều …

Đọc thêm