Home / RongViet_Research

RongViet_Research

RongViet_Research

QNS:Kỳ vọng lợi nhuận hồi phục từ năm 2018

RongViet Research gửi tới nhà đầu tư Báo cáo Cập nhật KQKD Q3/2017 đối với CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS-Upcom) với quan điểm và khuyến nghị như sau: Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ nhiều sữa đậu nành nhất trên thế giới nhưng phần lớn là sữa đậu …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons