Home / VCBS_Research

VCBS_Research

VCBS_Research

CTI: KQKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 KHẢ QUAN

Q3.2017, CTI đạt doanh thu 305 tỷ đồng (+20% yoy) với LNST 33,6 tỷ đồng (+17% yoy). Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTI đạt doanh thu 863 tỷ đồng (+6% yoy) với LNST 109 tỷ đồng (+26% yoy, 78% kế hoạch năm). LNST có sự tăng trưởng chủ yếu …

Đọc thêm

VSC: LNTT TĂNG TRƯỞNG NHẸ TRONG Q3.2017

KQKD: Trong Q3.2017, VSC ghi nhận doanh thu đạt 351,67 tỷ đồng (+24,12% yoy), LNTT đạt 81,18 tỷ đồng (+12,95% yoy) và LNST đạt 72,12 tỷ đồng (+18,66% yoy). Lũy kế 9T.2017, doanh thu đạt 958,52 tỷ đồng (+21,88% yoy, 83,35% KH), LNTT đạt 216,27 tỷ đồng (-3,26% yoy, 81,1% …

Đọc thêm

VGC-Cập nhật KQKD (VGC-NẮM GIỮ)

Cập nhật KQKD Trong quý 3, DTT ước đạt 2.516 tỷ đồng (+31,4% yoy), LNTT ước đạt 264 tỷ đồng (+14,4% yoy). Lũy kế 9 Tháng đầu năm, DTT đạt 6.868 tỷ đồng (+18,6%yoy, 84,4%KH), và LNTT đạt 774 tỷ đồng (+38,9%yoy, 87,5%KH). Trong đó, lĩnh vực VLXD tiếp tục …

Đọc thêm

CTD: KQKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 KHẢ QUAN

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu CTD đạt 18.185 tỷ đồng (+35% yoy, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm), với LNST đạt 1.190 tỷ đồng (+24% yoy; hoàn thành 65% kế hoạch cả năm). Trong kỳ, CTD ghi nhận khoản doanh thu tài chính đáng kể …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons