Home / SSI_Research

SSI_Research

SSI_Research

PVD: Kết quả kinh doanh năm 2018

Quý 4/2018, PVD ghi nhận 1.410 tỷ đồng doanh thu thuần (+18,5% YoY), và 402 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+45,7% YoY). Cả năm 2018, PVD ghi nhận 5.500 tỷ đồng doanh thu (+41% YoY) và 163 tỷ đồng lợi nhuận ròng (gấp 4,5 lần so với lợi nhuận ròng …

Đọc thêm

DHC: Cập nhật công ty

Doanh thu: +5,2% YoY Lợi nhuận ròng: -13,1% YoY Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: TSLNG trong Q4/2018 của DHC là 19,2%, thấp hơn quý 3 là 24,5%. Điều này là do giá bán trung bình giấy kraft giảm trong Q4 (- 15% QoQ), nhưng vẫn cao hơn năm …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons