Home / SSI_Research

SSI_Research

SSI_Research

ALS:Cập nhật chuyến thăm công ty

Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS): Cập nhật chuyến thăm công ty Gần đây, chúng tôi đã có chuyến thăm các công ty ngành hàng không, trong đó có ALS và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện. Chúng tôi sẽ …

Đọc thêm

PHR: Cập nhật

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSE) Doanh thu của công ty mẹ ước tính giảm còn 370 tỷ đồng (-24% YoY). Sản lượng tiêu thụ cao su tự nhiên đạt khoảng 10 nghìn tấn (không đổi so với năm trước), trong đó sản lượng thu mua …

Đọc thêm

VIB: Kết quả kinh doanh sơ bộ 6T2018

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM): Kết quả kinh doanh sơ bộ 6T2018 VIB công bố lợi nhuận trước thuế 6T2018 đạt 1.151 tỷ đồng (+ 201% YoY), nhờ tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và kiểm soát tốt chi phí. Tổng lợi nhuận …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons