Home / SSI_Research

SSI_Research

SSI_Research

VCG: Cập nhật SCIC thoái vốn tại VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG: HOSE): Cập nhật SCIC thoái vốn tại VCG SCIC đã thông báo đấu giá 254,9 triệu cổ phiếu VCG theo hình thức đấu giá trọn lô vào ngày 22/11/2018. Thông qua việcbán 57,71% cổ phần, SCIC sẽ thực hiện thoái vốn hoàn toàn …

Đọc thêm

VPB:Cập nhật kết quả kinh doanh 9T2018

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB: HOSE): Cập nhật kết quả kinh doanh 9T2018 Tăng trưởng: Tổng tài sản tăng 6,6% YTD, nguồn vốn huy động từ khách hàng tăng + 6,53% YTD, tín dụng tăng 7,33% YTD. Tỷ lệ LDR thuần: 99,2%. Trong tổng tín dụng, tín dụng của ngân hàng …

Đọc thêm

TCB: Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2018

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB: HOSE): Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2018 TCB đã công bố LNTT 9T2018 ở mức 7.774 tỷ đồng (+ 60,6% YoY), bằng 77,7% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu là nhờ tăng trưởng mạnh mẽ thu nhập lãi thuần (NII, + 26,4% YoY) và thu …

Đọc thêm

TCM: KQKD sơ bộ quý 3/2018

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSE): KQKD sơ bộ quý 3/2018 TCM công bố KQKD 9T2018 sơ bộ vượt ngoài mong đợi của chúng tôi và công ty. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt tương ứng 2.800 …

Đọc thêm

EVE: Cuộc họp với nhà đầu tư

Công ty cổ phần Everpia (EVE: HOSE):  Cuộc họp với nhà đầu tư        Gần đây, chúng tôi đã có chuyến thăm EVE và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện. Trong 8T2018, EVE đạt 716,8 tỷ đồng (+31% YoY) tổng doanh thu và 55,2 …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons