Home / SSI_Research

SSI_Research

SSI_Research

DGW: Hợp tác với Xiaomi giúp DGW quay lại đà tăng trưởng

DGW: Hợp tác với Xiaomi giúp DGW quay lại đà tăng trưởng Khuyến nghị: MUA  Giá mục tiêu: 34.400 Đồng/cp  Tăng/giảm: +35,7% Giá hiện tại (tại ngày 23/08/2018): 25.350 Đồng/cp Kết quả kinh doanh 6T2018 ấn tượng (tỷ đồng) 6T2018 6T2017 YoY % KH 2018 TSLN 6T2018 6T2017 2017 Doanh thu thuần 2.640,6 1.552,0 …

Đọc thêm

FPT: Cổ phiếu tăng trưởng với định giá hấp dẫn

FPT: Cổ phiếu tăng trưởng với định giá hấp dẫn Khuyến nghị: MUA (Không đổi) Giá mục tiêu: 65.000 Đồng/cp (Không đổi, 74.300 Đồng/cp trước khi trả 15% cổ tức cổ phiếu) Tăng/giảm: +48,7% Giá hiện tại (tại ngày 21/08/2018): 43.700 Đồng/cp Tin Cập nhật Kết quả kinh doanh 6T2018 của FPT tích cực, với tăng trưởng doanh …

Đọc thêm

HT1: Lợi nhuận phục hồi đáng kể nhờ TSLN và thu nhập tài chính cải thiện

HT1: Lợi nhuận phục hồi đáng kể nhờ TSLN và thu nhập tài chính cải thiện Khuyễn nghị: NẮM GIỮ (Không đổi) Giá mục tiêu: 13.850 Đồng/cp (từ 15.200 Đồng/cp) Tăng/ giảm: +15,9% Giá hiện tại (tại ngày 21/08/2018): 11.950 Đồng/cp Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ khiêm tốn: Doanh thu trong quý 2/2018 tăng trưởng khiêm …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons