Home / nguyen luan

nguyen luan

nguyen luan
ETF, Vĩ mô, Doanh nghiệpSkype: vuluanpy Email: vuluanpy@gmail.com

Dự báo review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M quý 1/2019

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 1/2019 22/02/2019&28/02/2019: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán 01/03/2019: FTSE ETF công bố kết quả review 08/03/2019: V.N.M ETF công bố kết quả review 15/03/2019: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review.

Đọc thêm

Dự báo review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M quý 4/2018

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 4/2018 30/11/2018: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán 07/12/2018: FTSE ETF công bố kết quả review 14/12/2018: V.N.M ETF công bố kết quả review 21/12/2018: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review. Nhận định chung Hoạt động 2 quỹ …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons