Home / nguyen luan

nguyen luan

ETF, Vĩ mô, Doanh nghiệp Skype: vuluanpy Email: vuluanpy@gmail.com

Kết quả review V.N.M ETF quý 1/2019 & Tổng Ước tính Mua/Bán của 2 quỹ ETF

Kết quả Revew V.N.M ETF quý 1/2019   Rạng sáng ngày 9/3 V.N.M ETF  đã công bố kết quả review quý 1/2019 như sau: Thêm mới : không có Loại ra: không có Nhận định [su_guests] Trân trọng cám ơn quý Anh/Chị đã quan tâm và dùng thử dịch vụ của VLStock.com. …

Đọc thêm

Dự báo review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M quý 1/2019

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 1/2019 22/02/2019&28/02/2019: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán 01/03/2019: FTSE ETF công bố kết quả review 08/03/2019: V.N.M ETF công bố kết quả review 15/03/2019: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review. [su_guests] Trân trọng cám ơn quý Anh/Chị …

Đọc thêm

Kết quả review V.N.M ETF quý 4/2018 & Ước tính Mua/Bán của 2 quỹ ETF

Kết quả Revew V.N.M ETF quý 4/2018 Rạng sáng ngày 15/12 V.N.M ETF  đã công bố kết quả review quý 4/2018 như sau: Thêm mới: GEX Loại ra: không có Nhận định [su_guests] Trân trọng cám ơn quý Anh/Chị đã quan tâm và dùng thử dịch vụ của VLStock.com. Để xem được …

Đọc thêm

Kết quả Review FTSE ETF quý 4/2018 & Ước tính Mua/Bán

Kết quả Revew FTSE quý 1/2018 Chiều ngày 7/12 FTSE VN Index đã công bố kết quả review quý 4/2018 như sau: Thêm mới : HNG Loại ra: DXG, HBC, HSG [su_guests] Trân trọng cám ơn quý Anh/Chị đã quan tâm và dùng thử dịch vụ của VLStock.com. Để xem được thông …

Đọc thêm

Dự báo review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M quý 4/2018

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 4/2018 30/11/2018: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán 07/12/2018: FTSE ETF công bố kết quả review 14/12/2018: V.N.M ETF công bố kết quả review 21/12/2018: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review. Nhận định chung Hoạt động 2 quỹ …

Đọc thêm