Home / HSC_Research

HSC_Research

HSC_Research

REE:Triển vọng vẫn tích cực

Tin doanh nghiệp – REE công bố tài liệu họp ĐHCĐTN với kế hoạch kinh doanh thấp. Triển vọng vẫn tích cực. Tiếp tục đánh giá Khả quan. REE (REE Khả quan) gần đây đã công bố Báo cáo thường niên và tài liệu họp ĐHCĐTN 2017 diễn ra vào …

Đọc thêm

MWG đặt kế hoạch khiêm tốn

Nhận định về ĐHCĐTN – MWG đặt kế hoạch khiêm tốn. MWG (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua tất cả các tờ trình. Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi tại đại hội. Kết luận nhanh Tiếp tục …

Đọc thêm

SSI: Triển vọng tích cực

Tin cổ phiếu – Tài liệu họp ĐHCĐTN của SSI bao gồm kế hoạch kinh doanh khá cho năm 2018. Triển vọng tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. SSI (Khả quan) hôm qua đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN diễn ra vào ngày 21/4. Nội …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons