Home / HSC_Research

HSC_Research

HSC_Research

GMD: Triển vọng tương lai khá tích cực

Nhận định KQKD – GMD KHẢ QUAN. KQKD 9 tháng đầu năm tốt. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ bán tài sản trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính không đổi. Triển vọng tương lai khá tích cực. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Công ty Cổ …

Đọc thêm

REE: Doanh thu từ mảng điện tăng mạnh

Nhận định KQKD – REE đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu tăng khiêm tốn 4,1% so với cùng kỳ đạt 3.465 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 18,7% so với cùng kỳ đạt 1.233 tỷ đồng, khá sát với dự …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons