Home / HSC_Research

HSC_Research

HSC_Research

MBB: VCB đấu giá 2,47% cổ phần tại MBB

Tin doanh nghiệp – VCB đấu giá 2,47% cổ phần tại MBB. Giá khởi điểm là 19.641đ. Triển vọng của MBB rất khả quan. Tiếp tục đánh giá MUA VÀO. Vietcombank (VCB Khả quan) sẽ tổ chức bán đấu giá 53,4 triệu cổ phiếu của NHTMCP Quân Đội (MBB Mua …

Đọc thêm

BÁO CÁO VĨ MÔ TÓM TẮT – XNK THÁNG 8

• Thặng dư thương mại tháng 8 đạt khá cao, là 2,2 tỷ USD; chủ yếu nhờ kim ngạch xuất khẩu điện thoại và phụ kiện tăng mạnh. • Sau 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 4,69 tỷ USD. • Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm tăng 16,8% …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons