Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

VGT_Hồi phục

VGT_Hồi phục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân ký trên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Chạm ngưỡng quá mua. - Đường MA: Đương MA 20 vượt đường MA 50, tiếp cận hướng giá MA200. Nhận định: …

Đọc thêm

PLX_Giữ xu thế tăng

PLX_Giữ xu thế tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng nhẹ - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ trên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: tiếp cận kênh Bollinger trên - Đường MA: Đà tăng 3 đường MA tăng mạnh. Đường MA 20 nằm …

Đọc thêm

BSR_Tích lũy ngắn hạn

BSR_Tích lũy ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân ký trên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Điều chỉnh từ kênh Bollinger trên xuống vùng trung tâm. - Đường MA: Đương MA 20 vượt …

Đọc thêm

TCM_Bức phá

TCM_Bức phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng mạnh - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dtrên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vượt kênh Bollinger trên - Đường MA: Đà tăng 3 đường MA tăng mạnh. Đường MA 20 nằm dưới 2 đường …

Đọc thêm

VCS_Vượt ngưỡng kháng cự

VCS_Vượt ngưỡng kháng cự Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân ký trên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Tiệm cận ngưỡng quá mua. - Đường MA: Đương MA 20 vượt đường MA 50, hướng về MA 200. …

Đọc thêm

VCG_Hồi phục ngắn hạn

VCG_Hồi phục ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân ký trên đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Ở vùng trung lập, xu hướng tăng. - Đường MA: Đương MA 20 nằm trên đường MA …

Đọc thêm

VIC_Hồi phục

VIC_Hồi phục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân ký dưới đường trung tâm, MACD có xu hướng cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Ở vùng trung lập, hồi phục từ vùng quá bán. - Đường …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons