Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

VNG_ Bứt phá

VNG_ Bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Xu hướng tăng giá - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì trên mức 0, liên tiếp tạo phân kỳ - Chỉ báo RSI: Tiếp cận kênh Bollinger trên - MA: Đường MA20 nằm trên cả hai đường …

Đọc thêm

BMP_ Đi ngang

BMP_ Đi ngang Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Chạm kênh Bollinger dưới - MA: Các đường MA20, MA50, MA100 cắt nhau Nhận định: BMP là cổ phiếu …

Đọc thêm

PVS_ Tích lũy ngắn hạn

PVS_ Tích lũy ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Giảm giá trung hạn, tích lũy ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì dưới mức 0, cho tín hiệu phân kỳ - Chỉ báo RSI: Phục hồi - MA: Các đường MA ngắn …

Đọc thêm

PNJ_ Xu hướng giảm

PNJ_ Xu hướng giảm Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Điều chỉnh ngắn hạn, tích lũy trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dưới đường trung tâm với xu hướng giảm - Chỉ báo RSI: Ở vùng trung lập, xu hướng đi ngang - …

Đọc thêm

DRC_ Phục hồi ngắn hạn

DRC_ Phục hồi ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Giảm giá trung hạn, phục hồi ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Chạm Bollinger trên - MA: MA20 nằm dưới MA50 và MA100 Nhận định: …

Đọc thêm

HT1_Tích lũy

HT1_Tích lũy Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá trung hạn, tích lũy ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Chạm Bollinger trên - MA: MA20 nằm giữa MA50 và MA100 Nhận định: HT1 là cổ …

Đọc thêm

VNM_Xu hướng giảm

VNM_Xu hướng giảm Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Giảm giá dài hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Tạo phân kỳ - Chỉ báo RSI: Chạm Bollinger trên - MA: MA20 nằm dưới MA50 và MA100 Nhận định: VNM là công ty dẫn đầu ngành Sữa …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons