Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

VGC_Bùng nổ

VGC_Bùng nổ Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Phân breakout sau 1 tuần tích lũy - Chỉ báo xu hướng MACD: Duy trì trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Tiến sát vào vùng mua quá. - Đường MA: MA 50 vượt trên SMA200. Nhận định: Sau …

Đọc thêm

SBT_Điều chỉnh

SBT_Điều chỉnh Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Điều chỉnh - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD sắp cắt xuống đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng giảm sâu. - Đường MA: 3 đường MA có xu hướng tăng …

Đọc thêm

MBB_Đi ngang

MBB_Đi ngang Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD sắp hội tụ với đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, điều chỉnh từ vùng quá mua. - Đường MA: MA 20 cắt lên …

Đọc thêm

VNM_Giữ nhịp tăng

VNM_Giữ nhịp tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương trên đường trung tâm và ở trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua …

Đọc thêm

MSN_Điều chỉnh ngắn

MSN_Điều chỉnh ngắn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: điều chỉnh ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương trên đường trung tâm và ở trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng mua và …

Đọc thêm

MWG_Tăng giá trung hạn

MWG_Tăng giá trung hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD hướng lên. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, điều chỉnh từ kênh Bollinger trên. - Đường MA: 3 đường MA tiếp tục …

Đọc thêm

FPT_Tăng giá ngắn hạn

FPT_Tăng giá ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD vượt đường trung tâm và hướng lên. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA20 có …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons