Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

NKG – Gặp cản

NKG – Gặp cản Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Hồi phục lên trung tính - Khối lượng giao dịch tăng 250% so với trung bình 20 phiên giao dịch …

Đọc thêm

VPB – Có khả năng điều chỉnh giá

VPB – Có khả năng điều chỉnh giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Xu hướng điều chỉnh sau khi chạm kháng cự và MA200 - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Trung tính - Khối lượng giao dịch tăng 39% …

Đọc thêm

DRC – Lực cầu tăng

DRC – Lực cầu tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Xu hướng kiểm tra mức kháng cự mức 24.6 - Chỉ báo xu hướng MACD: Trên mức 0 - Chỉ báo RSI: Trung tính - Khối lượng giao dịch tăng 46% so với trung bình 20 …

Đọc thêm

MBB – Có khả năng điều chỉnh giá

MBB – Có khả năng điều chỉnh giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Xu hướng điều chỉnh - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Trung tính - Khối lượng giao dịch tăng 32% so với trung bình 20 phiên giao …

Đọc thêm

HPG – Có dấu hiệu phục hồi

HPG – Có dấu hiệu phục hồi Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Có dấu hiệu bật lại ngưỡng kháng cự ở mức 37.5 - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Xuất hiện nhiều lực bên mua - Khối lượng giao …

Đọc thêm

VCB – Lực cầu yếu

VCB – Lực cầu yếu Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Giảm trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Trung tính - Khối lượng giao dịch giảm 42% so với trung bình 20 phiên giao dịch Nhận định: VCB …

Đọc thêm

VHC_Tạo nền giá

VHC_Tạo nền giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Hồi phục ngắn hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0 - Chỉ báo RSI: Trung tính - Khối lượng giao dịch tăng 150% so với trung bình 20 phiên giao dịch Nhận định: VHC đã …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons