Home / BSC_Research

BSC_Research

PVB_Tăng mạnh

PVB_Tăng mạnh Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD nằm trên cả đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA20 hội …

Đọc thêm

SSI_Bứt phá

SSI_Bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA20 cắt lên MA50 và hướng tới …

Đọc thêm

MBB_Đà tăng vững chắc

MBB_Đà tăng vững chắc Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD nằm trên đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI có xu hướng tăng. - Đường MA: MA20 …

Đọc thêm

PNJ_Xu hướng tăng

PNJ_Xu hướng tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI có xu hướng tăng. - Đường MA: MA20 đảo chiêu hướng tới MA50 …

Đọc thêm

VIB_Xu hướng tăng

VIB_Xu hướng tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD đang nằm trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI có xu hướng tăng. - Đường MA: MA20 đảo chiêu hướng tới …

Đọc thêm

VRE – Chờ bứt phá

VRE – Chờ bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá ngắn hạn - Đường MA: Giá nằm trên MA50 nằm trên MA150 nằm trên MA200 - Chỉ số sức mạnh thị trường đang tạo định ngắn hạn mới cho thấy VRE đang khỏe hơn …

Đọc thêm

CTD_Hồi phục

CTD_Hồi phục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD đang nằm trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI có xu hướng tăng. - Đường MA: MA50 và MA200 vẫn trong xu …

Đọc thêm