Home / BSC_Research

BSC_Research

ACB_Tăng mạnh

ACB_Tăng mạnh Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, phá kênh Bollinger trên. Nhận định: Cổ phiếu ACB đã xác …

Đọc thêm

VEA_Xu hướng tăng

VEA_Xu hướng tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng tăng. Nhận định: Cổ phiếu VEA đã xác lập mô hình 2 …

Đọc thêm

HPG_Mô hình hai đáy

HPG_Mô hình hai đáy Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy. - Chỉ báo xu hướng MACD: đường MACD nằm trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: tăng dần trên mức 50 và chưa chạm vùng quá mua. - Đường MA: EMA12 ở dưới EMA26. …

Đọc thêm

GEX_Đúng hướng

GEX_Đúng hướng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: đường MACD ở trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: nằm trong vùng quá mua. - Đường MA: EMA12 ở trên EMA26. Nhận định: Như chúng tôi đã cập nhật …

Đọc thêm

GTN_Tiềm năng bứt phá

GTN_Tiềm năng bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tích lũy ngắn hạn. - Chỉ báo xu hướng MACD: chuẩn bị xuất hiện Golden Cross. - Chỉ báo RSI: tăng dần và chưa chạm đến vùng quá mua. - Đường MA: EMA12 ở trên EMA26. Nhận …

Đọc thêm