Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

DGW _ Tích lũy ngắn hạn

DGW _ Tích lũy ngắn hạn Nhận định: Giá cổ phiếu DGW vận động trong biên độ nhỏ, ổn định so với diễn biến của thị trường và có xu hướng dao động trong “Regression Channel”. Sau khi, chạm ngưỡng trên của kênh ở vùng giá 27, DGW đang có …

Đọc thêm

MWG _ Khả năng hồi phục

MWG _ Khả năng hồi phục Nhận định: MWG đang trong kênh giá hồi phục các phiên tăng giảm điểm đan xen trong biên độ khá lớn sau khi giữ được ngưỡng hỗ trợ 100. Hiện tại, ngoài việc đang trong kênh tăng giá, MWG đã vượt ngưỡng kháng cự …

Đọc thêm

VPB _ Kiểm tra ngưỡng hỗ trợ

VPB _ Kiểm tra ngưỡng hỗ trợ Nhận định: VPB đang trong nhịp điều chỉnh mạnh xấp xỉ 33% từ mức đỉnh 69.3 xuống 46.5 với ngưỡng kháng cự trên là đường SMA20. Mức giá hiện tại của VPB đã chạm ngưỡng điều chỉnh Fibonaccy 78.6%, và hình thành cây …

Đọc thêm

DXG _ Thử Thách Đỉnh Cũ

DXG _ Thử Thách Đỉnh Cũ Điểm nhấn kỹ thuật - Xu hướng hiện tại: Tăng giá ngắn hạn - Chỉ báo MACD: Tăng và phân kỳ bên trên đường tín hiệu sau khi giảm sâu - Chỉ báo RSI: Tăng Nhận định: DXG đã trải qua một giai đoạn …

Đọc thêm

SAB _ Thoát khỏi vùng đáy

SAB _ Thoát khỏi vùng đáy Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng ngắn hạn và trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vượt qua ngưỡng 0 và phân kỳ với đường Signal - Chỉ báo RSI: Tiếp cận quá mua Nhận định: Sau khi bán …

Đọc thêm

VIC _ Kiểm tra đỉnh cũ

VIC _ Kiểm tra đỉnh cũ Điểm nhấn kỹ thuật - Xu hướng hiện tại: Đi ngang ngắn hạn - Chỉ báo MACD: đang có xu hướng hội tụ với đường tín hiệu sau khi giảm sâu - Chỉ báo RSI: bật tăng mạnh trở lại về ngưỡng 70 Nhận …

Đọc thêm

CTG _ Theo Dõi

CTG _ Theo Dõi Điểm nhấn kỹ thuật - Xu hướng hiện tại: Đi ngang ngắn hạn - Chỉ báo MACD: đang có xu hướng đi ngang và hội tụ với đường tín hiệu sau khi giảm sâu - Chỉ báo RSI: giao động trong biên độ 32 - 47 …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons