Home / CK BIDV

CK BIDV

CK BIDV

SCR:Triển Vọng Mới

SCR_Triển Vọng Mới Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá - Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu - Chỉ báo RSI: tăng, chưa vào vùng quá mua - Chỉ báo MFI: tăng Nhận định: SCR đang trong xu hướng tăng giá. …

Đọc thêm

DXG_Đất Tím

Mã chứng khoán: DXG_Đất Tím Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá dài hạn - Chỉ báo MACD: tăng, hội tụ với đường tín hiệu từ dưới lên - Chỉ báo OBV: tăng, ổn định ở mức cao Nhận định: DXG đang trong xu hướng tăng …

Đọc thêm

DRC_Thoát Xu Hướng Giảm Giá Dài Hạn

Mã chứng khoán: DRC_Thoát Xu Hướng Giảm Giá Dài Hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Thoát khỏi xu hướng giảm giá dài hạn - Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu - Chỉ báo RSI: tăng, chưa vào vùng quá mua - …

Đọc thêm

PVT_Đi tìm đỉnh mới

Mã chứng khoán: PVT_Đi tìm đỉnh mới Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá dài hạn - Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ với đường tín hiệu - Chỉ báo RSI: tăng, vượt ngưỡng kháng cự - Chỉ báo MFI: tăng Nhận định: PVT đang trong …

Đọc thêm

ASM_Sao Mai Vụt Sáng

Mã chứng khoán: ASM_Sao Mai Vụt Sáng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá ngắn hạn - Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu - Chỉ báo RSI: tăng, chưa vào vùng quá mua - Chỉ báo MFI: tăng mạnh Nhận định: …

Đọc thêm

STB_Niềm tin tiếp tục

Mã chứng khoán: STB_Niềm tin tiếp tục Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá dài hạn - Chỉ báo MACD: xu hướng hội tụ cắt đường tín hiệu từ dưới lên - Chỉ báo OBV: tăng Nhận định: STB đang trong xu hướng tăng giá dài …

Đọc thêm

PDR_Tiềm Năng Phát Đạt

Mã chứng khoán: PDR_Tiềm Năng Phát Đạt Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tăng giá dài hạn - Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu - Chỉ báo RSI: tăng, chưa vào vùng quá mua - Chỉ báo MFI: tăng Nhận định: PDR …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons