Home / BSC_Research

BSC_Research

BSC_Research

PLX_Xu hướng tăng

PLX_Xu hướng tăng Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá trung hạn. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm trên đường tín hiêu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng mua quá, RSI vẫn có xu hướng tăng. - Đường …

Đọc thêm

FPT_Đà tăng vững chắc

FPT_Đà tăng vững chắc Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm trên đường tín hiêu và đường trung tâm. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI tiếp cận vùng mua quá. - Đường MA: …

Đọc thêm

PNJ_Bứt phá

PNJ_Bứt phá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: bứt phá trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua …

Đọc thêm

DRC_Tăng giá

DRC_Tăng giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên cả đường trung tâm và đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA 20 …

Đọc thêm

DGW_Tăng giá

DGW_Tăng giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI chạm kênh Bollinger trên. - Đường MA: MA 20 nằm dưới cả 2 đường …

Đọc thêm

PVS_Tăng giá

PVS_Tăng giá Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tăng giá. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD cắt xuống đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hồi phục từ kênh Bollinger dưới. - Đường MA: MA20 nằm MA50 và MA200. 3 …

Đọc thêm

TNG_Tích lũy ngắn hạn

TNG_Tích lũy ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: tích lũy trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn - Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở dưới đường trung tâm và đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons