Home / BVSC_Research

BVSC_Research

BVSC_Research

TDM: Nhà máy mới giúp duy trì tăng trưởng

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2018. TDM ghi nhận kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng trong năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 286 tỷ đồng (+45,2% yoy) và 190 tỷ đồng (+150,4% yoy). Bên cạnh sự đóng …

Đọc thêm

PMI tháng 1 đạt 51,9 điểm

Diễn biến trái chiều trên 2 sàn, VnIndex giảm điểm trong khi HnxIndex tăng điểm. Đóng cửa, chỉ số VnIndex giảm 1,98 điểm tương đương 0,22% về mức 908,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số HnxIndex tăng 0,46 điểm tương đương 0,44% từ 102,88 điểm lên 103,34 điểm. Nhóm cổ …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons