Home / VCSC_Research

VCSC_Research

VCSC_Research

VNM_Tích lũy ngắn hạn

VNM_Tích lũy ngắn hạn Điểm nhấn kỹ thuật: - Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn. - Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ trên đường trung tâm, có thể đi ngang - Chỉ báo RSI: Tiếp cận vùng quá mua. - Đường MA: Đường MA 20 đang tiến …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons