Home / VCSC_Research

VCSC_Research

VCSC_Research

TLG: Đầu tư cho tương lai

• Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 105.500VND/cổ phiếu để phản ánh việc tăng lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro thị trường trong mô hình chiết …

Đọc thêm
Show Buttons
Hide Buttons