Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 10/8-14/8/2020

VN30: RUNG LẮC ĐIỀU CHỈNH QUANH KHÁNG CỰ 780 NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số hồi phục từ vùng hỗ trợ 740 điểm quay về tiệm cận kháng cự 780 điểm với thanh khoản thấp. – Chỉ báo RSI hồi phục từ vùng “quá bán” – Chỉ báo Histogram vượt lên...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ