Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 27/7-31/7/2020

VN30: KIỂM ĐỊNH HỖ TRỢ 760 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số tiếp tục đà suy giảm về kiểm định biên dưới hộp tích lũy 780 điểm với thanh khoản lớn. – Chỉ báo RSI suy yếu về tiệm cận ngưỡng “quá bán” – Chỉ báo Histogram giảm xuống dưới...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ