Kết quả review VN30, VnDiamond và VnFin Lead tháng 7/2020 & Ước tính mua/bán của các quỹ ETF

Kết quả review VN30, VnDiamond, VnFin Lead tháng 7/2020 30/6/2020: Chốt số liệu 20/7/2020: HOSE công bố kết quả review 31/7/2020: Ngày giao dịch cuối cùng của các quỹ ETF 3/8/2020: Ngày hiệu lực mới của chỉ số VN30: CTD và BVH bị loại ra khỏi danh mục và thay vào bởi KDH và TCH...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ