Dự báo review VN30 kì tháng 7/2020

Dự báo sớm Revew VN30 kì 2/2020  30/06/2020: Chốt số liệu 20/7/2020: HOSE công bố kết quả review 31/7/2020: Ngày giao dịch cuối cùng của các quỹ ETF 3/8/2020: Ngày hiệu lực mới của chỉ số Dựa vào dữ liệu hiện tại, dự báo kì review VN30 tháng 7/2020 sẽ có nhiều thay đổi...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ