Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 15/6-19/6/2020

VN30: RUNG LẮC KIỂM ĐỊNH VÙNG HỖ TRỢ 800 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số giảm mạnh từ ngưỡng 840 điểm với thanh khoản tăng mạnh, dừng ở mức 800 điểm. – Chỉ báo RSI suy yếu từ mức “quá mua”. – Chỉ báo Histogram mở rộng dưới mức “0”....

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ