Kết quả review VNM ETF – Mua/Bán tổng 2 quỹ FTSE và VNM ETF quý 2/2020

Kết quả review MVIS Việt Nam Index  quý 2/2020 5/6/2020: FTSE công bố review 12/6/2020: VNM công bố review 19/6/2020: Ngày cuối giao dịch cả 2 quỹMVIS VN: rạng sáng 13/6/2020 theo giờ VN, MVIS VN review danh mục với kết quả không thay đổi danh mục cổ phiếu VN, nhưng thay đổi...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ