Kết quả review FTSE ETF – Ước tính Mua/Bán của quỹ kì quý 2/2020

Kết quả review FTSE Russell kì 2/2020 Chiều 5/6/2020 FTSE Russell đã công bố kết quả review kì quý 2/2020. Với kết quả như sau: Thêm mới: không có Loại ra: PDR – do không đủ thanh khoản để duy trì trong rổ Quỹ FTSE ETF đang có tài sản 227.031 triệu usd và...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ