Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 11-15/05/2020

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 11-15/05/2020 VN30: TIẾN VỀ KIỂM ĐỊNH KHÁNG CỰ VÙNG 820 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số vượt mạnh 740 điểm sau hai tuần tích lũy trong vùng 700-740 điểm, thanh khoản tăng mạnh. – Chỉ báo RSI phục hồi tiệm cận...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ