VN30: KIỂM ĐỊNH HỖ TRỢ DÀI HẠN 680 ĐIỂM

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 23/3-27/3/2020 VN30: KIỂM ĐỊNH HỖ TRỢ DÀI HẠN 680 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số tiếp tục sự suy giảm từ mức 720 điểm tuần trước về mức điểm 680 với thanh khoản giảm dần. – Chỉ báo RSI giảm...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ