Kết quả review VNM ETF quý 1/2020 – Ước tính Mua/Bán cho quỹ VNM ETF & FTSE ETF

Kết quả review VNM ETF  kì quý 1/2020 6/3/2020: FTSE công bố review 14/3/2020: VNM công bố review 20/3/2020: Ngày cuối giao dịch cả 2 quỹRạng sáng 14/3/2020 MVIS VN INDEX đã công bố kết quả review như sau: Thêm mới: JAKS RESOURCES BHD (Malaysia) Loại ra: ROS Quỹ VNM ETF sẽ dựa vào kết...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ