VN30: KIỂM ĐỊNH VÙNG HỖ TRỢ 840 ĐIỂM

vn30

NHẬN ĐỊNH CHUNG

– Điểm số rung lắc mạnh quanh hỗ trợ 840 điểm với thanh khoản ở mức thấp.
– Chỉ báo RSI duy trì “Phân kỳ dương” tăng điểm.
– Chỉ báo MACD-Histogram duy trì “Phân kỳ dương”.
KẾT LUẬN: Điểm số sau khi giảm về tích lũy quanh ngưỡng 840 điểm đã tiếp tục rung lắc mạnh quanh ngưỡng này, với thanh khoản ở mức thấp, cho thấy sự trao đổi cầu ở mức thận trọng. Với các chỉ báo vẫn duy trì sự tích cực về xu hướng phục hồi, điểm số có thể suy trì sự rung lắc tích lũy này trong tuần tới.
vn30
TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30
vn30
vn30