VN30: RUNG LẮC KIỂM ĐỊNH VÙNG 840-860 ĐIỂM

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 2/3-6/3/2020 VN30: RUNG LẮC KIỂM ĐỊNH VÙNG 840-860 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số giảm mạnh từ vùng trên 860 điểm về duy trì ở mức hỗ trợ 840 điểm. – Chỉ báo RSI duy trì “Phân kỳ dương” tăng điểm....

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ