Cập nhật danh mục quỹ VNFin Lead & VN Diamond Mua/bán

VNFIN LEAD & VN DIAMOND VN Dianmond có thể được chấp thuận hoạt động trong vài ngày tới trước khi kết thúc tháng 2, trong khi đó VNFIN Lead sau khi IPO đã mua được một phần cổ phiếu trong danh mục. Theo một số thông tin mới thì có...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ