VN30: KIỂM ĐỊNH VÙNG KHÁNG CỰ 860-890 ĐIỂM

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 17/02-21/02/2020

VN30: KIỂM ĐỊNH VÙNG KHÁNG CỰ 860-890 ĐIỂM

kháng cự

NHẬN ĐỊNH CHUNG

– Điểm số rung lắc tích lũy quanh 860 và tăng lên mức 865 điểm cùng thanh khoản gia tăng.
– Chỉ báo RSI xác lập phân kỳ dương tăng giá
– Chỉ báo MACD-Histogram xác lập phân kỳ dương.
KẾT LUẬN: Biểu đồ tích lũy tăng quanh kháng cự 860 điểm và vượt lên 865 điểm. Và phân kỳ dương tăng so với chỉ báo sức mua RSI và MACD-Histogram, cho tín hiệu tích cực. Động lực này có thể giúp giá quay về kiểm định kháng cự 860-890 trong những phiên tới. Diễn biến trong kênh giảm 840-890 điểm.
khang cu
TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30
kháng cự
kháng cự