VN30: KIỂM ĐỊNH VÙNG KHÁNG CỰ 860-890 ĐIỂM

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 10/2-14/2/2020 NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số phản hồi mạnh quanh hỗ trợ 845 điểm với thanh khoản đạt mức cao – Chỉ báo RSI xác lập phân kỳ dương tăng giá – Chỉ báo MACD-Histogram xác lập phân kỳ dương....

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ