Kết quả review VN30 và VNFIN LEAD 1/2020 & Ước tính mua/bán của cả 2 quỹ ETF E1VFVN30 và SSIAM VNFIN LEAD

Kết quả Revew VN30 & VNFIN Lead kì  tháng 1/2020 31/12/2019: Chốt số liệu 20/1/2020: HOSE công bố kết quả review 31/1/2020: Ngày giao dịch cuối cùng của các quỹ ETF 3/2/2020: Ngày hiệu lực mới của chỉ số Nhận định chung Đối với VN30, không ngoài dự báo thì 2 cổ phiếu PLX và POW...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ