VN30: Kiểm định tích cực ngưỡng MA200-890 điểm

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 13/1-17/1/2020 VN30: KIỂM ĐỊNH TÍCH CỰC NGƯỠNG MA200 – 890 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số giảm mạnh về kiểm định hỗ trợ 860 điểm nhưng nhanh chóng hồi phục về vùng điểm cận 890 điểm với thanh khoản phục hồi....

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ