VN30: CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ NGƯỠNG MA200 – 890 ĐIỂM

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 6/1-10/1/2020 VN30: CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ NGƯỠNG MA200 – 890 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số trong tiếp tục hồi phục từ hỗ trợ 860 về mức tiệm cận 890 điểm, thanh khoản cải thiện nhưng vẫn mức thấp...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ