Kết quả review VNM ETF – Ước tính Mua/Bán cho 2 quỹ VNM ETF & FTSE ETF

Kết quả review MVIS Việt Nam Index  kì 4/2019  6/12/2019: FTSE công bố review 14/12/2019: VNM công bố review 20/12/2019: Ngày cuối giao dịch cả 2 quỹVNM ETF: không thay đổi danh mục cổ phiếu VN, nhưng thay đổi nhóm cổ phiếu nước ngoài. Thêm mới SEOJIN SYSTEM CO LTD Loại ra: REGINA MIRACLE...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ