Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 25/11-29/11/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 25/11-29/11/2019 VN30: KIỂM ĐỊNH MA200 Ở VÙNG 900 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số giảm mạnh từ biên hỗ trợ tăng 930 điểm và mức hỗ trợ 910 điểm, thanh khoản trung bình. – Chỉ báo RSI tiệm cận vùng “quá...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ