Phân tích & Dự báo xu hướng VN30 INDEX tuần 4/11-8/11/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30 INDEX tuần 4/11-8/11/2019 VN30: KIỂM ĐỊNH KHÁNG CỰ 940 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số vượt lên cản trên 930 điểm của hộp tích lũy 910-930 điểm, với thanh khoản phục hồi mạnh – Chỉ báo RSI duy trì kênh tăng hình...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ