Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 28/10-01/11/2019

VN30: KIỂM ĐỊNH KHÁNG CỰ 930 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số đang trong kênh tăng trung hạn và phục hồi từ hỗ trợ tiệm cận 910 điểm ngắn hạn. – Chỉ báo RSI duy trì kênh tăng hình thành từ tháng 7 – Chỉ báo MACD duy trì kênh...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ