Hãy lo cho việc hưu trí trước khi quá muộn

Hiện nay, Việt Nam với khả năng sinh sản suy giảm và tuổi thọ tăng, dân số Việt Nam dự kiến sẽ già đi nhanh chóng trong khi người dân chưa chú trọng nhiều tới vấn đề hưu trí, bản chất tư duy phụ thuộc con cái vẫn còn khá lớn, nhưng xu hướng này đang dần thay đổi nhanh chóng khi chi phí cuộc sống ngày càng tăng và con cái không còn đủ thời gian để có thể chăm sóc người già một cách tốt nhất.

Một viễn cảnh khá ảm đạm là Việt Nam sẽ già trước khi trở nên giàu có. Với khả năng sinh sản suy giảm và tuổi thọ tăng, dân số Việt Nam dự kiến sẽ già đi nhanh chóng. Sự lão hóa dân số vẫn đang ở phía trước, với tỷ lệ dân số tuổi từ 60 trở lên sẽ tăng từ dưới 10% như hiện nay lên tới gần 35% vào năm 2050. Trong khi đó, tỷ lệ dân số trẻ sẽ bị thu nhỏ lại.

Vì phần lớn lực lượng lao động thuộc khu vực phi chính thức, nên sẽ có ít hơn một nửa người già có thể nhận được lương hưu vào năm 2050. Như hình bên dưới chỉ ra, dự báo chỉ một số lượng nhỏ người già nghỉ hưu theo chương trình tự nguyện.

hưu trí

Ở Việt Nam, người dân chưa chú trọng nhiều tới vấn đề hưu trí, bản chất tư duy phụ thuộc con cái vẫn còn khá lớn, nhưng xu hướng này đang dần thay đổi nhanh chóng khi chi phí cuộc sống ngày càng tăng và con cái không còn đủ thời gian để có thể chăm sóc người già một cách tốt nhất. Mọi ngoài cần phải chuẩn bị một dòng thu nhập về hưu đủ tốt để có thể chi phí và chăm sóc sức khỏe lúc về già ngoài các kênh truyền thống.

Ngay cả những người được hưởng lương hưu trí của chính phủ vẫn có nhiều rủi ro trong tương lai do lạm phát và suy thoái có thể ảnh hưởng đến mức thu nhập, hoặc ngay chính bản thân quỹ hưu trí Việt Nam cũng không bền vững về dài hạn. Chúng ta có thể thấy hình bên dưới thì năm 2030 trở đi cân đối tài chính hàng năm của quỹ hưu trí VN có thể âm, nên gần đây dư luận lo ngại có thể vỡ quỹ nếu không cải tiến quỹ hưu trí và cách hưu trí của người dân.

hưu trí